ลงทะเบียนพลังฐานราก กู้เงินออมสิน 50,000 บาท

ลงทะเบียนพลังฐานราก กู้เงินออมสิน 50,000 บาท

ธนาคารออมสิน เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนกู้เงินในโครงการสินเชื่อเสริมพลังฐานราก รวมวงเงิน 10,000 ล้านบาท ช่วยเหลือผู้ประกอบการ อาชีพอิสระ คนมีรายได้ประจำ

สำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 คนละไม่เกิน 50,000 บาท

  • คิดอัตราดอกเบี้ย 0.35% ต่อเดือน ผ่อนชำระเงินกู้ไม่เกิน 3 ปี
  • ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกันเงินกู้
  • ปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ย หรือไม่ต้องชำระเงินงวดใน 6 เดือนแรก

ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนออมสิน สินเชื่อเสริมพลังฐานราก ได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 30 ธ.ค. 63 ผ่านเว็บไซต์ธนาคารออมสินได้ที่ www.gsb.or.th

Webmanual1