เช็กเงินอุดหนุนบุตร เงินเข้าเท่าไหร่ เข้าเมื่อไหร่?

เงินอุดหนุนบุตร

สำหรับใครที่มีข้อสงสับว่า เงินอุดหนุนบุตรเข้าหรือยัง เข้าเมื่อไหร่ เช็คได้ที่นี่ การจัดทำ ระบบตรวจสอบสิทธิด้วยตนเองของผู้ที่มีสิทธิ รับเงินอุดหนุนบุตร กรมกิจการเด็กและเยาวชนได้จัดทำระบบตรวจสอบสิทธิด้วยตนเอง (Self Service) ของผู้มีสิทธิ รับเงินอุดหนุนบุตร หรือ เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

โดยใช้หมายเลขบัตรประชาชนของผู้ปกครอง และเด็กที่ยื่นขอรับสิทธิเงินอุดหนุนบุตร

วิธีการตรวจสอบเงินอุดหนุนบุตร มีดังนี้

  1. เข้าสู่ระบบทั้งการสแกน QR code หรือเข้าไปที่เว็บไซต์ตามลิงก์ เงินอุดหนุนบุตร ที่นี่ http://csgcheck.dcy.go.th
  2. กรอกหมายเลขประจำตัวประชาชนผู้ลงทะเบียน
  3. กรอกหมายเลขประจำตัวประชาชนเด็กแรกเกิด
  4. ระบุรหัสยืนยันรูปภาพ
  5. กดปุ่ม ค้นหาข้อมูล
  6. หน้าจอจะแสดงผลการตรวจสอบ ว่ามีสิทธิ์ได้รับเงินอุดหนุนบุตรหรือไม่ หากไม่มีสิทธิ์ จะขึ้นข้อความ “ไม่พบสิทธิ์”

Webmanual1