เงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง 3,000 บาท รู้เเล้วเงินเข้าเมื่อไหร่?

เงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง 3,000 บาท  รู้เเล้วเงินเข้าเมื่อไหร่?

เงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง 3,000 บาท รับทีเดียวเลย ก่อน 20 กรกฎาคม 3 กลุ่ที่ได้เงิน คือ เด็กแรกเกิด, ผู้สูงอายุ และผู้พิการ

รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลง ความคืบหน้าว่าคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ เห็นชอบจ่ายเงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง 3,000 บาทภายในเดือน ก.ค. นี้ทีเดียว เนื่องจากตามระเบียบของกรมบัญชีกลางไม่สามารถดำเนินการตามเป้าเดิมที่จะแบ่งจ่ายได้ในเดือนละ 1,000 บาท

Webmanual1