ประกันสังคมมาตรา 33 เงิน 15,000 บาท เตรียมเข้าสิ้นเดือน

ประกันสังคมมาตรา 33 เงิน 15,000 บาท เตรียมเข้าสิ้นเดือน

เว็บไซต์ thebangkokinsight รายงาน ความคืบหน้าการจ่ายเงินชดเชย 15,000 บาท

ผู้ประกันตนมาตรา 33 ของระบบประกันสังคมที่จ่ายเงินสมทบไม่ถึง 6 เดือน เผยว่า

สำนักงานประกันสังคมตั้งเป้าจะโอนเงิน 15,000 บาท ให้ผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ผ่านเกณฑ์ครั้งแรกในงวดวันที่ 31 ส.ค. 63 โดยโอนครั้งเดียวจำนวน 15,000 บาท

การจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประกันตน ประกันสังคมมาตรา 33 จะเป็นการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และจะต้องเป็นผู้ที่ไม่เคยได้รับสิทธิ์การช่วยเหลือเยียวยาจากมาตรการเยียวยาของกระทรวงการคลัง

Webmanual1