อัปเดต ไทม์ไลน์ยืนยันตัวตน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ทำทีหลังได้กี่บาท

คลัง ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หลังอัปเดตยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบเก็บตก ได้เงินย้อนหลังกี่บาท

ผู้ที่ผ่านเกณฑ์จะได้รับสถานะว่า “ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติ” จะต้องไปยืนยันตัวตนที่ธนาคาร 3 แห่ง ได้แก่

  • ธนาคารกรุงไทย
  • ธนาคารออมสิน
  • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

ไทม์ไลน์ยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบเก็บตก

ช่วงเวลายืนยันตัวตนเริ่มใช้สิทธิได้รับสิทธิ
4 พ.ค.-14 พ.ค. 6618 พ.ค. 66วงเงินซื้อสินค้าอุปโภค-บริโภคร้านธงฟ้าฯ ของเดือน เม.ย. 66 จำนวน 300 บาท
15 พ.ค.-26 พ.ค. 661 มิ.ย. 66วงเงินซื้อสินค้าอุปโภค-บริโภคร้านธงฟ้าฯ นับจากเดือน เม.ย. 66 โดยให้ย้อนหลังไม่เกิน 3 เดือน
27 พ.ค.-26 มิ.ย. 661 ก.ค. 66
27 มิ.ย. 66 เป็นต้นไป1 ส.ค. 66 หรือเดือนถัดไปตามเงื่อนไขการได้รับสิทธิหลังยืนยันตัวตนไม่ได้รับสิทธิย้อนหลัง โดยจะได้รับสิทธิเฉพาะเดือนที่กระทรวงการคลังดำเนินการตั้งวงเงินให้

Webmanual1